Regionalni producenci potrzebują wsparcia

„Wspieraj lubuskich producentów, kupuj lokalnie” to akcja, której celem jest rozpropagowywanie produktów regionalnych. O szczegółach kampanii mówili dziś (21.05) wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn oraz dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze Jacek Urbański. – Akcja ta, to okazanie solidarności poprzez kupowanie produktów wytwarzanych na terenie Ziemi Lubuskiej oraz uświadomienie jak ważny dla nas jest lokalny biznes, który napędza lokalną gospodarkę – mówił wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

– Nowa rzeczywistość, w której przyszło nam żyć wymogła na nas konieczność dostosowania się do nowych zasad. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego chcąc okazać wsparcie lokalnym producentom organizuje akcję, w której zachęca do nabywania regionalnych produktów wytworzonych przez producentów z województwa lubuskiego – mówił wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. Jak podkreślał wicemarszałek akcja ma uświadomić jak ważne jest w obecnym czasie wspieranie lokalnej działalności i zachęcić do robienia zakupów u lokalnych podmiotów, w tym również u tych, którzy prowadzą sprzedaż na targowiskach. Wicemarszałek przypomniał, że skierował apel do wójtów i burmistrzów z prośbą o otwarcie targowisk. – Na 61 targowisk, 39 jest otwartych. To dobry wynik – podkreślał wicemarszałek. Targowiska dają możliwość sprzedaży regionalnych produktów od lubuskich producentów.

O szczegółach i etapach akcji mówił dyrektor LCPR Jacek Urbański. – To wielka akcja budowania patriotyzmu lokalnego. Akcja „Wspieraj lubuskich producentów, kupuj lokalnie” podzielona jest na cztery etapy. Zaczęliśmy platformą cyfrową Lubuski Bazarek, która ma na celu umożliwić wymianę informacji i skrócić łańcuch między producentem, a klientem. Ma wspierać i promować lubuskich producentów oraz ułatwić możliwość nabycia produktu. Na bazarku mogą się ogłaszać producenci z województwa lubuskiego – mówił dyrektor.

ETAP 1 – CEL: UŁATWIENIE SPRZEDAŻY – BAZAREK LUBUSKI – ON LINE

W dobie gdy większość sklepów była zamknięta, wydarzenia lokalne odwołane, a niektóre targowiska nieczynne LCPR stworzyło możliwość prezentacji oferty przez sprzedającego online – powstał Bazarek Lubuski – platforma, za pomocą której można ogłaszać chęć kupna, bądź sprzedaży produktów.
Bazarek działa od 8 kwietnia 2020 roku, zrzesza ponad 1430 osób.

ETAP 2 – CEL: INFORMACJA O CZYNNYCH TARGOWISKACH – MIEJSCE „TU I TERAZ”

LCPR nawiązało kontakt z blisko 40 urzędami miast i gmin z województwa lubuskiego, w których są czynne targowiska, w celu rozpropagowanie akcji: „Wspieraj lubuskich producentów, kupuj lokalnie”. Mapka czynnych targowisk wraz z godzinami otwarcia znajduje się na stronie www.lcpr.pl, w zakładce Aktualności. LCPR zachęca do okazania solidarności, wsparcia lokalnych producentów i kupowania na bazarku lubuskim i targowiskach. Jednostka rozpoczęła akcję reklamową, w której będzie rozpropagowywała hasło swojej akcji na banerach i plakatach.

Materiały promocyjne znajdą się na czynnych targowiskach i słupach ogłoszeniowych w miastach
i gminach z województwa lubuskiego i innych miejscach użyteczności publicznej.

ETAP 3 – CEL: PROMOWANIE PRODUCENTA LUBUSKIEGO – CERTYFIKACJA

Warto wspierać LUBUSKICH producentów, kupować ich wyroby m.in. na targowiskach, Bazarku Lubuskim. Osoby/ firmy produkujące i prowadzące działalność na terenie województwa lubuskiego mogą ubiegać się o Certyfikat – Producent Lubuski. Wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.lcpr.pl w zakładce Certyfikat Producent Lubuski. https://lcpr.pl/certyfikat-producent-lubuski/

Celem jest identyfikowanie Lubuskiego Producenta za pośrednictwem Certyfikatu Producent Lubuski oraz utożsamianie producenta z regionem – Certyfikat potwierdzający, że producent jest
z województwa lubuskiego.

ETAP 4 – CEL: PRODUKT LUBUSKI

Przeprowadzenie konkursu na przyznanie tytułu Produkt Lubuski. Kupujący będą mogli nabywać certyfikowane, wysokiej jakości Produkty Lubuskie oznaczone specjalnym znakiem. LCPR w trzecim kwartale roku planuje ogłosić konkurs na przyznawanie tytułu: Produkt Lubuski. Celem jest rozpropagowywanie produktów lubuskich – kupowanie certyfikowanych, wysokiej jakości Produktów Lubuskich.

Organizatorem akcji są:Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze, Rada Programowa Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego, przy wsparciu wicemarszałka Stanisława Tomczyszyna.