Gorzów – bezrobocie rośnie

Stopa bezrobocia w Gorzowie w maju wynosiła 2,9% (w kwietniu 2,6%, a marcu 2,5%), a w powiecie gorzowskim 4,3 (w kwietniu 3,9%).

Stopa bezrobocia w województwie lubuskim w maju wynosiła 5,6%, o 0,4 p. p. więcej jak w kwietniu (5,2%).

Bez zmian pozostają proporcje; na trzy bezrobotne kobiety (odpowiednio w Gorzowie i powiecie gorzowskim – 56 i 62 %) przypada dwóch mężczyzn – wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W maju w Gorzowie odsetek osób bez pracy w wieku do 30 lat wynosił 23,5% (467 osób), a powyżej 50 lat – 26,7% (529 osób). W powiecie gorzowskim więcej jest bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 lat (29,8%) co mających ponad 50 lat (25,8%).

Co dziesiąty gorzowski bezrobotny (240 osób – 12,1%) jest niepełnosprawny.

Stopa bezrobocia w podregionie gorzowskim wynosiła 5,4% (miesiąc wcześniej 4,9%), natomiast w podregionie zielonogórskim 5,8% (w kwietniu 5,3%).

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: strzelecko-drezdeneckim (11%), międzyrzeckim (10%) oraz krośnieńskim (9,3%), a najniższą w Gorzowie i Zielonej Górze (2,9%) oraz w powiecie słubickim (3,2%).

W maju 2020 r. do urzędów pracy zgłoszono 3 029 wolnych miejsc prac i miejsc aktywizacji zawodowej. Było ich o 79 więcej niż w kwietniu. Najwięcej w Gorzowie (457) oraz powiecie gorzowskim (419).

Na koniec maju 2020 r., w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było 23 165 bezrobotnych, w tym 13 097 kobiet, które stanowiły 56,5% ogółu bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zwiększyła się o 1 552 osoby (o 7,2%). W stosunku do maja 2019 r. liczba bezrobotnych była większa o 2 954 osoby (o 14,6%).

Głos Lubuski
www.gloslubuski.pl
#GlosLubuski