Bezpłatne szkolenia z zakresu prewencji zdrowotnej i rehabilitacji

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu prewencji zdrowotnej i rehabilitacji w sporcie dla trenerów, instruktorów sportu, fizjoterapeutów i rehabilitantów z województwa lubuskiego i Brandenburgii.

Przedsięwzięcie zakłada realizację 4 kursów z zakresu prewencji zdrowotnej i rehabilitacji w sporcie w języku polskim i niemieckim. 2 szkolenia po stronie polskiej i 2 po stronie niemieckiej dla 56 osób łącznie.

Pierwszy kurs zakłada grupę 14 osób, 230 godzin szkoleniowych w systemie weekendowym, początek kursu 09.2020r., miejsce realizacji – Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie

Termin rekrutacji dla grupy polskiej Czerwiec 2020 roku – zgłoszenia na stronie https://zdrowy-sport.pl/?p=2660

Kto może wziąć udział w kursie: instruktorzy dyscyplin sportu, trenerzy, magistrowie fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej, osoby z tytułem licencjata fizjoterapii, technicy fizjoterapii zamieszkali na terenie województwa lubuskiego. Uczestnicy muszą potwierdzić wykształcenie stosownym dyplomem, legitymacją lub licencją.

Znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana.

„Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego