Ścieżki w Zielonej Górze

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki odpisał dwie umowy na budowę ścieżek rowerowych w Zielonej Górze! Tym razem przy ul. Poznańskiej i ul. Emilii Plater. Działamy i uzupełniamy kolejne elementy infrastruktury rowerowej w naszym mieście. Wszystko dla komfortu i bezpieczeństwa zielonogórskich rowerzystów.

✅ Ul. Poznańska:

W ramach zadania zostanie wykonana droga dla pieszych i rowerów w ul. Poznańskiej na odcinku od ronda Rady Europy do istniejących już odcinków dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej w Chynowie. Tym samym zniknie dziura w systemie dróg rowerowych w relacji centrum – północ (Cigacice). W ramach inwestycji zostanie wykonany dodatkowy pas ruchu (prawoskręt) relacji Trasa Północna – ul. Sulechowska.

✅ Ul. Emilii Plater:

Etap I inwestycji ogranicza się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do budowy ścieżki pieszo rowerowej zapewniającej uciąglenie trasy rowerowej „Zielona Strzała” ze ścieżką rowerową wybudowaną w ramach powstałego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Emilii Plater.