Dziś potwierdzono pojawienie się ogniska koronawirusa we Wschowie.

Zarząd Szpitala we Wschowie wydał komunikat, w których informuje, że zgodnie z decyzją wojewody lubuskiego, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz hospicjum zostały przekształcone w placówki jednoimienne. Oznacza to, że ich zadaniem będzie opieka nad pacjentami chorymi na koronawirusa lub podejrzanymi o zakażenie. Na oddziałach szpitalnych, w ZOL oraz hospicjum utrzymany jest zakaz odwiedzin. Z kolei na oddziały szpitalne przyjmowani są jedynie pacjenci w stanach nagłych. Przyjęcia planowane są wstrzymane. – Mamy trudną sytuację i bardzo prosimy wszystkich o współpracę – napisano w komunikacie.

Przypomnijmy, że dziś potwierdzono pojawienie się ogniska koronawirusa we Wschowie. Najpierw zakażenie wykryto u pielęgniarki pracującej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, a dziś poinformowano o kolejnych 42 osobach zakażonych – 30 pacjentach i 12 pracownikach, w większości niemedycznych.

Poniżej publikujemy pełną treść komunikatu Zarządu Szpitala we Wschowie.

„Zgodnie z decyzją wojewody od 11 lipca zakład opiekuńczo-leczniczy oraz hospicjum zostały przekształcone
reklama

w placówki jednoimienne. W związku z tym mają za zadanie zajmować się pacjentami chorymi na COVID19 lub podejrzanymi o zakażenie. W osobnym budynku ZOL zostały utworzone strefy czerwona i pomarańczowa, gdzie umieszczeni są pacjenci dodatni oraz oczekujący na potwierdzenie wyniku ujemnego. Tymi pacjentami opiekuje się osobny personel, który nie ma kontaktu z innymi pracownikami i pacjentami. Stosowane są wszelkie procedury bezpieczeństwa oraz środki ochrony.
W sprawie informacji dla rodzin pacjentów ZOL prosimy o kontakt z dyżurką pielęgniarek, tel. 41 240 1463;
W sprawie informacji dla rodzin pacjentów hospicjum prosimy o kontakt z kierownikiem hospicjum, tel. 41 240 1466
W sprawie informacji o stanie zdrowia pacjentów oddziałów szpitalnych prosimy o kontakt z dyżurkami lekarskimi:
– OIOM, tel. 41 240 1435
– oddział chirurgii 41 240 1432
– oddział chorób wewnętrznych 41 240 1422
Jednocześnie zarząd szpitala zapewnia, że jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami sanitarno-epidemiologicznymi, a w placówce są realizowane decyzje oraz zalecenia służb sanitarnych oraz urzędu wojewódzkiego. Mamy trudną sytuację i bardzo prosimy wszystkich o współpracę.
Zarząd szpitala we Wschowie uprzejmie informuje również o obecnie obowiązujących zasadach dostępu do szpitala:
– pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia realizuje Izba przyjęć oraz nocna i świąteczna opieka medyczna – główne wejście do szpitala
– w przypadku konieczności skorzystania z pomocy nocnej i świątecznej opieki medycznej przy szpitalu we Wschowie, zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny, tel. 41 240 1451, pielęgniarka POZ: 516 142 447; prosimy o przestrzeganie powszechnie zalecanych zasad bezpieczeństwa – noszenie maseczki, dezynfekcję i utrzymanie dystansu od innych osób oraz przestrzeganie zaleceń personelu medycznego;
– utrzymany jest zakaz odwiedzin na oddziałach szpitalnych, w ZOL i hospicjum
– na oddziały szpitalne przyjmowani są pacjenci w stanach nagłych; przyjęcia planowe są wstrzymane
– poradnie i pracownie w najbliższych dniach będą przyjmowały pacjentów w pilnych sytuacjach, osoby towarzyszące chorym proszone są o niewchodzenie na teren szpitala”.