Weź udział w projekcie budżetu Gorzowa 2021!

Ruszyły prace nad budżetem miasta na przyszły rok. Mieszkańcy mają szansę wziąć udział w tych pracach wysyłając swoje propozycje i pomysły na zagospodarowanie miejskiej kasy. Do 25 września należy wysłać wniosek z opisem inwestycji lub przedsięwzięcia, które zgłaszamy do realizacji na przyszły rok.
Ogłoszenie w sprawie prac nad projektem budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na 2021 rok

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego informuje, że trwa procedura przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2021 rok i istnieje możliwość składania propozycji zadań do realizacji w 2021 roku w zakresie zadań własnych gminy i powiatu, o których mowa w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o samorządzie powiatowym.

Wniosek winien zawierać dane korespondencyjne wnioskodawcy, opis zadania oraz podpis wnioskodawcy.
Wnioski można składać w każdym czasie, z tym że złożenie wniosku do 25 września 2020 roku zwiększy szanse ujęcia zgłoszonego zadania w projekcie budżetu miasta na 2021 rok.

Sposób składania wniosków: zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Adres korespondencyjny:
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Kancelaria Ogólna
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
mail: kancelaria@um.gorzow.pl
fax: 957355670

Głos Lubuski
www.gloslubuski.pl
#GlosLubuski