Odra otworzy się na turystów

ODRA DLA TURYSTÓW 2020 – LUBUSKIE PRZYSTANIE, OBSZAR L realizowany jest w partnerstwie gmin nadodrzańskich, a jego beneficjentem jest Miasto Nowa Sól. Zakłada on rewitalizacją terenów zagospodarowania terenu przy rzece Odrze na odcinkach:

– od 442 do 444 km (Bobrowniki),

– od 429 do 429,6 km (Nowa Sól),

– od 427 do 427,5 km (Stara Wieś),

– od 421 do 421,5 km (Siedlisko).

Obszar objęty projektem charakteryzuje się zbyt mało rozbudowaną bazą rekreacyjną i edukacyjną w obrębie Odry. Występuje tu zbyt mała liczba miejsc, w których turyści mogliby bezpiecznie spędzać czas wolny z poszanowaniem walorów przyrodniczych, zarówno w celach rekreacyjnych, jak również z powodów problemów technicznych. Brakuje rozwiązań, które ułatwiłyby turystom skorzystania z ciekawej oferty turystycznej całego obszaru położonego wzdłuż Odry.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przedsięwzięcie inwestycyjne i edukacyjne związane z realizacją 4 zadań w obszarze przyrodniczym:

  • Zadanie 1- zagospodarowanie terenu w otoczeniu i sąsiedztwie istniejącej przystani rzecznej wraz z edukacja przyrodniczą mieszkańców w Siedlisku, w obszarze przyrodniczym Natura 2000;
  • Zadanie 2 – zagospodarowanie terenu w otoczeniu i sąsiedztwie istniejącej przystani rzecznej wraz z edukacja przyrodniczą mieszkańców gminy w Starej Wsi Gminie Nowa Sól, w obszarze przyrodniczym Natura 2000;
  • Zadanie 3 – zagospodarowanie lewego nabrzeża Odry na odcinku od Al. Wolności do istniejącej przystani w Nowej Soli wraz z edukacja przyrodniczą mieszkańców miasta, w obszarze przyrodniczym Natura 2000;
  • Zadanie 4 – zagospodarowanie terenu w otoczeniu i sąsiedztwie istniejącej przystani rzecznej w Bobrownikach wraz z budową wieży widokowej na Białej Górze i edukacja przyrodniczą mieszkańców w gminie wiejskiej Otyń w obszarach przyrodniczych: Natura 2000 i Nowosolska Dolina Odry;
  • Działania informacyjno-edukacyjne w ramach III Typu projektu jako komponent projektu (powiązany z typem I projektu) stanowiący uzupełnienie działań inwestycyjnych.

– Całe to działanie, w ramach którego projekt jest realizowany nazywa się środowisko i kultura. Mieliśmy na ten cel kwotę blisko 250 mln zł. Podpisanych zostało 70 umów. Całość została już właściwie rozdysponowana. W ramach tego poddziałania: kapitał przyrodniczy województwa mieliśmy do rozdysponowania 25 mln zł. Podpisanych zostało 8 umów. Ten konkurs ma długą historię, bo ogłoszony został 4 lata temu, zakończył się 3 lata temu. I tak długo trwał proces aplikowania Państwa pomysłu do tego, aby można było podjąć pozytywną decyzję i przekazać środki na realizację tego projektu – mówił podczas uroczystego podpisania umów w Bobrownikach członek zarządu Marcin Jabłoński.

A są to kwoty niemałe:

Całkowita wartość projektu:8 mln zł

Dofinansowanie unijne: 5,8 mln zł

M. Jabłoński podkreślał, że podpisana umowa to efekt determinacji gmin, które będą projekt realizować. – Dzięki niej udało się znaleźć rozwiązanie, poprzesuwać środki w ramach RPO L2020 i podjąć uchwałę o dofinansowaniu. Tak więc gratuluję Państwu determinacji – mówił członek zarządu woj. lubuskiego

Projekt realizowany będzie w partnerstwie gmin: gmina miejska Nowa Sól, gmina wiejska Nowa Sól, Siedlisko i Gmina Otyń. Cieszę się, że państwo w partnerstwie dbacie o to, żeby eksponować ten kapitał przyrodniczy naszego regionu. Jak podkreślał prezydent Nowej Soli Jacek Milewski to spełnione marzenie.  – Od 2004 roku marzymy o zagospodarowaniu Odry i konsekwentnie dążymy do celu. Zaczęliśmy od dużych portów, potem przeszliśmy do trochę mniejszych, powstało 10 przystani. Jedna z nich jest właśnie tutaj w Bobrownikach. Ten nasz program to kontynuacja marzeń sprzed kilkunastu lat. To efekt determinacji i samorządowego partnerstwa na wielu poziomach – mówił.  

W uroczystości udział wzięli radni województwa: Beata Kulczycka i Grzegorz Potęga.