Oddadzą osocze też w Gorzowie

Do tej pory w województwie lubuskim osocze od ozdrowieńców covidowych można było pobierać tylko w Zielonej Górze. Od poniedziałku 2 listopada br. taka możliwość będzie też w Gorzowie Wlkp.

– To świetna wiadomość nie tylko dla ozdrowieńców, ale przede wszystkim dla osób chorych, którym osocze może pomóc w leczeniu – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej  Górze od kilku miesięcy pobiera osocze od osób, które przeszły chorobę COVID-19. Do tej pory tzw. ozdrowieńcy mogli się zgłaszać jedynie do placówki w Zielonej Górze. RCKiK uruchamia właśnie dodatkowy punkt w Oddziale Terenowym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dekerta 1 (budynek hotelu pracowniczego). – Wyposażyliśmy placówkę w separator osocza. Urządzenie daje nowe możliwości i pozwoli zwiększyć liczbę potencjalnych dawców – mów Monika Fabisz-Kołodzińska, Dyrektor RCKiK w Zielonej Górze.

Co ważne – osoby, które chcą oddać osocze, powinny wcześniej zgłosić się telefonicznie lub mailowo. Jeśli dawca spełnia kryteria (poniżej), mogą napisać na adres osocze@rckik.zgora.pl (prosi się o podanie w wiadomości danych osobowych, numeru telefonu, informacji o zachorowaniu ewentualnie załączeniu wyników badań) lub kontakt telefoniczny pod dedykowanym numerem 609 466 944

Jeden dawca = trzy dawki „leku”

Oddanie osocza trwa nieco dłużej niż oddanie krwi. Zajmuje ok, 30-40 minut. W trakcie procedury krwinki białe i czerwone są oddzielane od płynu, w który „pływają”, czyli właśnie od osocza, po czym wracają do organizmu dawcy. Jednorazowo pobiera się ok. 600-650 ml tego płynu. Co istotne – z tej ilości osocza można przygotować aż trzy dawki terapeutyczne. Dodatkowo dawca osocza się bardzo szybko regeneruje – już po jednej dobie wyrównują się jego parametry. Osocze można oddawać nawet co tydzień (max.trzy razy). Zatem w ciągu miesiąca jeden dawca można oddać nawet dziewięć dawek osoczowego „leku”.

 Kto może oddać osocze?

Osocze może zostać pobrane od osób, które:

 • miały potwierdzony dodatni wynik badania na koronawirusa,
 • przeszły leczenie i zostały uznane za osoby w pełni zdrowe,
 • zostały uznane za zdrowe po przechorowaniu COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od wyniku powtarzalnie ujemnego testu NAT,
 • po zakażeniu SARS-CoV-2, z wytworzonymi przeciwciałami do tego wirusa, u których minął okres co najmniej 14 dni od wyniku powtarzalnie ujemnego testu NAT,
 • po zakażeniu SARS-CoV-2, u których minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo zakończenia izolacji,
 • u których stwierdzono przeciwciała anty-SARS-CoV-2 i nigdy nie miały objawów COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał,
 • są w wieku 18-60 lat,
 • nie mają i nie leczą się z powodu przewlekłych chorób,
 • spełniają wymagania stawiane wszystkim potencjalnym dawcom krwi i osocza,
 • osocze mogą oddawać mężczyźni bez transfuzji w wywiadzie, kobiety bez ciąży i bez transfuzji w wywiadzie oraz osoby bez alloprzeciwciał do antygenów HLA.

Jak pobierane jest osocze?

 • Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy. Podczas plazmaferezy pobierana jest krew, którą rozdziela się  na osocze i pozostałe składniki, które są przetaczane z powrotem do tej samej żyły. Pobieranie osocza nie boli, jest całkowicie bezpieczne i trwa od 30 do 40 minut. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 650 ml osocza.
 • Co dalej dzieje się z osoczem?
 • Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-250 ml i zamrażane.
 • W zależności od zawartości w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa, chorym na COVID-19 przetacza się 200-400 ml osocza.
 • Jak działa terapia osoczem?
 • Zawarte w osoczu przeciwciała neutralizujące wirusa SARS-CoV-2 (który powoduje COVID-19) po przetoczeniu eliminują go z organizmu pacjenta z aktywnym zakażeniem. Chorzy często nie są w stanie wytworzyć własnych przeciwciał lub wytwarzają je zbyt wolno (niewspółmiernie do rozwoju zakażenia). Podanie gotowych przeciwciał znacznie przyspiesza procesy obronne i pozwala skuteczniej walczyć z koronawirusem.
 • Terapia osoczem rekonwalescentów była już wcześniej stosowana wielokrotnie przy zakażeniach wirusem EBOLA, koronawirusem SARS (SARS-CoV), wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem „ptasiej” grypy A (H5N1). To jedna z najskuteczniejszych terapii przy zakażeniach wirusowych.