Sesja Sejmiku Województwa

Podczas obrad radni pytali m.in. o sytuację epidemiczną w regionie, przygotowanie szpitali oraz budowę szpitala tymczasowego. – Mamy pospinaną umowę z wojewodą. Na podstawie tej umowy prace przygotowawcze sfinansuje rząd polski. 4,5 mln zł – to kwota na przyspieszenie zakończenia inwestycji i przygotowanie szpitala tymczasowego oraz 1,5 mln zł na przywrócenie szpitala do roli jaką ma pełnić. 23 mln zł to środki na wyposażenie i również na podstawie umowy to jest po stronie rządu. To się dzieje. To wyposażenie spływa. Termin nie jest zagrożony, a wręcz będzie przyspieszony. Szpital będzie gotowy do końca miesiąca. Rozmawiamy też o tym, że skoro są planowane kolejne miejsca, lepszym rozwiązaniem jest zwiększenie miejsc w CZMiD niż tworzenie kolejnych szpitali polowych. Docelowo może być tam ok 300 łóżek. Nasze środki na przyspieszenie budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, to nie tylko 15 mln zł ze środków samorządu, to także 20 mln zł ze środków Unii Europejskiej – łącznie 35 mln zł na pełne wyposażenie szpitala dziecięcego – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.
Radni pytali także o fundusz samorządowy, który został utowrzony wraz z powstaniem Lubuskiej Rady Samorządowej. – Fundusz Samorządowy to mają być środki przeznaczone dla gmin i powiatów na wkłady własne do projektów realizowanych z funduszu samorządowego na poziomie rządowym – wyjaśniła E.Polak.

Podczas obrad radni pytali m.in. o sytuację epidemiczną w regionie, przygotowanie szpitali oraz budowę szpitala tymczasowego. – Mamy pospinaną umowę z wojewodą. Na podstawie tej umowy prace przygotowawcze sfinansuje rząd polski. 4,5 mln zł – to kwota na przyspieszenie zakończenia inwestycji i przygotowanie szpitala tymczasowego oraz 1,5 mln zł na przywrócenie szpitala do roli jaką ma pełnić. 23 mln zł to środki na wyposażenie i również na podstawie umowy to jest po stronie rządu. To się dzieje. To wyposażenie spływa. Termin nie jest zagrożony, a wręcz będzie przyspieszony. Szpital będzie gotowy do końca miesiąca. Rozmawiamy też o tym, że skoro są planowane kolejne miejsca, lepszym rozwiązaniem jest zwiększenie miejsc w CZMiD niż tworzenie kolejnych szpitali polowych. Docelowo może być tam ok 300 łóżek.  Nasze środki na przyspieszenie budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, to nie tylko 15 mln zł ze środków samorządu, to także 20 mln zł ze środków Unii Europejskiej – łącznie 35 mln zł na pełne wyposażenie  szpitala dziecięcego – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Radni pytali także o fundusz samorządowy, który został utowrzony wraz z powstaniem Lubuskiej Rady Samorządowej.  – Fundusz Samorządowy to mają być środki przeznaczone dla gmin i powiatów na wkłady własne do projektów realizowanych z funduszu samorządowego na poziomie rządowym – wyjaśniła E.Polak.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXV zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Mała Retencja Wodna w Województwie Lubuskim za rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Sława prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Witnica prowadzenia zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 0042 Małuszów, gmina Sulęcin.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2020-2033.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania według właściwości petycji w sprawie ujęcia w Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich połączenia Gorzów Wielkopolski – Zielona Góra.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Radnych Województwa Lubuskiego do Lubuskiej Rady Samorządowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Andrzejowi Celińskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Edwardowi Chocianowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zbigniewowi Antoniemu Gińko „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Henrykowi Andrzejowi Janowiczowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Bogusławowi Kierusowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Andrzejowi Kiszakiewiczowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Bożesławie Dorocie Korczyk-Giza „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Halinie Dorocie Malczewskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Ryszardowi Obale „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Romanowi Pakule „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Gubińskiemu Domowi Kultury „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Marii Hannie Brzózce „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 27. Przyjęcie protokołu z XXIII i XXIV sesji Sejmiku.
 28. Sprawy różne.
 29. Zamknięcie obrad XXV sesji Sejmiku.