Stoki narciarskie będą otwarte

Protokół sanitarny wypracowany wspólnie z branżą narciarską został dziś zaakceptowany przez Główny Inspektorat Sanitarny. Stoki narciarskie i turystyczne będą otwarte w sezonie zimowym 2020/21 przy ścisłym reżimie sanitarnym, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom.

Jako resort gospodarczy, musimy uwzględniać decyzje dotyczące ochrony zdrowia i życia Polaków. Będziemy w tej kwestii wykorzystywać doświadczenie innych europejskich krajów

– powiedział szef MRPiT po konsultacjach z branżą.

I dodał:   

Dziękuję partnerom: branży narciarskiej i GIS za owocną współpracę.

Celem wdrażanych procedur jest:

  1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników (obsługi), gości / klientów oraz osób przebywających na terenie stacji turystyczno-narciarskich, zorganizowanych terenów narciarskich oraz kolei linowych i wyciągów narciarskich.
  2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników / obsługi oraz gości / klientów.
  3. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.
  4. Wytyczne zostały podzielone na 4 części:
  • Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom / obsłudze.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zorganizowanych terenów narciarskich, kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz stacji turystyczno-narciarskich.
  • Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników / obsługi.
  • Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u gościa / klienta.