9 milionów na modernizację i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie Wlkp.

8,9 mln zł to kwota dofinansowania – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 – jaką zarząd województwa przyznał na modernizację i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie Wlkp.

Przewiduje się adaptację na cele kulturalne obiektu przeznaczonego dla Miejskiego Centrum Kultury (ul. Wełniany Rynek 18), modernizację Filii nr 3 Biblioteki oraz doposażenie Miejskiego Ośrodka Sztuki.

Powstała infrastruktura umożliwi wprowadzenie nowej i nowoczesnej oferty kulturalnej i edukacyjnej dostosowanej do potrzeb mieszkańców i turystów, a także zwiększy dostęp do dóbr kultury w dostępność do oferty dla osób niepełnosprawnych. Koncepcja działalności instytucji kultury objętych wsparciem ma na celu zwiększenie zainteresowania mieszkańców ofertą kulturalną, poprzez jej uatrakcyjnienie i poszerzenie o nowe zakresy tematyczne i nowe grupy odbiorców docelowych – informuje na swojej stronie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Działalność MCK, MOS i Filii nr 3 Biblioteki zostanie wzbogacona o nowe formy działań i nowe zakresy tematyczne, w tym o charakterze interdyscyplinarnym, popularnym, a także niszowym, promującym młodych i nieznanych artystów.

Głównym celem projektu „Rozwój infrastruktury kulturalnej Gorzowa Wielkopolskiego poprzez przebudowę, modernizację i doposażenie trzech instytucji kultury zlokalizowanych na terenie Miasta” jest powstanie nowoczesnej infrastruktury, dostosowanej do potrzeb mieszkańców i turystów. Całkowity koszt projektu to 20,6 mln zł.