Zapisy nauczycieli na szczepienia przeciwko COVID-19

W poniedziałek, 8 lutego, ruszyła rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19 dla nauczycieli. Pierwsze szczepionki zostaną podane pedagogom w piątek, 12 lutego. Uprawnionych do szczepień w tej grupie jest ok. 430 tys. osób.

Przypomnijmy, że szczepionki są dobrowolne i bezpłatne, ale dają ochronę zbiorową tylko wtedy, gdy przyjmie je duża grupa osób.

Od poniedziałku (8 lutego) nauczyciele chętni do przyjęcia szczepionki mogą już się rejestrować. Jak to zrobić i jaka jest kolejność szczepień? O tym przeczytasz poniżej.

Kolejność szczepień nauczycieli przeciwko COVID-19

W pierwszej grupie szczepionkę otrzymają:

  • opiekunowie w żłobkach, klubach dziecięcych, dzienni opiekunowie, a także pracownicy placówek pieczy zastępczej,
  • nauczyciele wychowania przedszkolnego,
  • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela,
  • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,
  • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
  • nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
  • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
  • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek. 

Jak zgłosić się na szczepienie?

Wprowadzony został specjalny system zgłoszeń dla nauczycieli. Każdy chętny na przyjęcie szczepionki przeciwko COVID-19 powinien zgłosić to do swojego pracodawcy (dyrektora, kierownika placówki, w której jest zatrudniony). Następnie pracodawca wypełnia specjalny formularz dostępny na stronie strefa.ksdo.gov.pl i przekazuje go do szpitala węzłowego, a także ustala z lecznicą termin oraz formułę szczepienia. Na końcu pracodawca przekazuje nauczycielom termin oraz miejsce szczepienia.

Uwaga! W Polsce jest ok. 600 szpitali węzłowych. Tylko w tych placówkach będą prowadzone szczepienia nauczycieli.

Rejestracja – dwa formularze

Pedagodzy są zgłaszani przez pracodawcę za pośrednictwem dwóch formularzy. Dla pracowników żłobków oraz instytucji opieki na dziećmi do lat 3 dostępny będzie formularz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, dla pozostałych uprawnionych z tej grupy – SIO, czyli System Informacji Oświatowej.

Uwaga! Formularze będą wypełniane przez dyrektorów/kierownictwo placówki, którzy przekażą dane do SIO. Dzięki temu system komputerowy wygeneruje e-skierowania uprawniające do przyjęcia szczepionki.

Szczepienia nauczycieli rozpoczną się 12 lutego

Już w piątek, 12 lutego, zostaną podane nauczycielom pierwsze szczepionki. Rada Medyczna rekomenduje, aby pedagodzy poniżej 60. roku życia korzystali ze szczepionek AstraZeneca, które dają 60 proc. ochrony przed zachorowaniem, ale już 100 proc. protekcji przed ciężkimi powikłaniami w przypadku zakażenia. Starsi nauczyciele, będą mieli możliwość zaszczepienia się preparatem firm BioNTech/Pfizer i Moderna.

Szczepionka firmy AstraZeneca jest podawana w dwóch wstrzyknięciach w ramię, w odstępie od 4 do 12 tygodni. Zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej, pomiędzy dawkami szczepionki powinien być odstęp 28 dni.

Idziesz na szczepienie? O tym pamiętaj!

Idąc na szczepienie, należy zabrać ze sobą dowód tożsamości i długopis. W punkcie szczepień nauczyciel będzie poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety. Należy też poinformować personel o przyjmowanych lekach i przebytych chorobach. Ważna jest punktualność – aby usprawnić cały proces. W dniu szczepienia powinno się zjeść śniadanie i przyjąć regularnie przyjmowane leki – bez odstępstw.

Do końca lutego do Polski ma trafić ok. 1 mln dawek szczepionki AstraZeneca. Jeśli do tego czasu uda się zaszczepić nauczycieli, wówczas ruszy proces szczepienia kolejnych grup z 1c, czyli służb mundurowych.