6 mln na rozwój usług w sieci

eIDAS to nazwa centrum zaufanych usług bezpieczeństwa, który stworzyła zielonogórska firma Perceptus. Koszt inwestycji to 6 mln zł, ale blisko 2,7 mln zł dorzuciła UE. Szczegóły projektu zaprezentowano dziś w Nowym Kisielinie.

– Firma Perceptus zdaje się być w województwie lubuskim liderem, który skutecznie, z determinacją oraz przy ogromnym własnym zaangażowaniu sięga po środki pomocowe. Warto przypomnieć, że wartość wszystkich projektów realizowanych w ostatnim czasie przez przedsiębiorstwo to ponad 24 mln zł. Mniej więcej połowa tych środków musiała być zaangażowana przed firmę z samodzielnie wypracowanych pieniędzy – przypomina członek zarządu Marcin Jabłoński.

Dziękicentrum zaufanych usług bezpieczeństwa eIDAS można m.in. wykonywać podpisy i pieczęcie elektroniczne. Z tej oferty skorzystają zarówno podmioty prywatne, jak i jednostki publiczne, które sprawy biznesowe lub urzędowe załatwią online. Chodzi np. o podpisane umów, faktur, czy też wymianę dokumentacji medycznej.

– W nowo wybudowanym Centrum Badawczo-Rozwojowym realizujemy trudne technologiczne projekty z zakresu cyberbezpieczeństwa. Są to ciekawe oraz interesujące inwestycje informatyczne, których nie da się zaprezentować w formie namacalnej, dlatego dziś możemy pokazać, jakie mamy możliwości i w jaki sposób pomaga nam samorząd województwa – tłumaczy Jacek Starościc, Prezes Zarządu firmy Perceptus.

– Od nowoczesnych inwestycji zależy przyszłość województwa lubuskiego. Firma Perceptus jes dobrym przykładem jak budować innowacyjną, opartą na wiedzy gospodarkę. Do tego potrzebni są: świadomi przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki oraz odpowiedzialni partnerzy publiczni. Mamy dowód jak samorząd województwa wspiera tego typu przedsiębiorstwa, aby budować potencjał rozwojowy regionu. Jestem przekonany, że takich przedsięwzięć będzie coraz więcej – mówi poseł Waldemar Sługocki, który również wziął udział w prezentacji projektów firmy Perceptus.

eIDAS kosztował 6 mln zł. Wartość dofinansowania wyniosła niespełna 2,7 mln zł. Jak przypomniał członek zarządu Marcin Jabłoński to już kolejna tego typu pinwestycja w ostatnich latach. – Obecna, kończąca się perspektywa unijna przewidywała ogromne wsparcie dla gospodarki, innowacyjnych przedsiębiorstw. Na to działanie z ok. 4 mld złotych, które przypadło województwu lubuskiemu, została przeznaczona kwota prawie 800 mln zł. Zdecydowana większość tych środków jest już rozdysponowana. Wierzymy, że przyniosło to wiele dobrych efektów – zaznacza samorządowiec.

Wizyta w centrum badawczym Perceptus była także okazją do wspomnienia o Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. – Wczoraj sejmik przyjął strategię województwa. Ten dokument byłby jednak pustym dokumentem, gdyby nie firmy takie jak Perceptus, które go wypełniają treścią. Rolą radnych jest wspieranie tego typu projektów oraz wyznaczanie kierunków. Nieprzypadkowo znaleźliśmy się w firmie rodzinnej, zielonogórskiej, mającej globalnych klientów. To daje do myślenia, że w regionie da się stworzyć modelową firmę. Mam nadzieję, że będzie to inspiracja dla innych – zapewniał radny województwa Sebastian Ciemnoczołowski.

Projekt eIDAS firmy Perceptus został wsparty w ramach Regionalnego Programu Operajnego Lubuskie 2020.

#FunduszeUE #UEdlaLubuskie #UE