Nagrody Gospodarcze

Podczas uroczystej gali w ramach Kongresu Gospodarczego poznaliśmy laureatów Nagrody Gospodarczej Marszałka Województwa Lubuskiego 2021.

Gala była częścią Lubuskiego Kongresu Gospodarczego. – Celem naszego Kongresu Gospodarczego jest wymiana doświadczeń i sieciowanie i jestem przekonana, że w tym tyglu tak zróżnicowanym już powstały gotowe wspaniałe projekty w obszarze inteligentnych specjalizacji. Czas jest bardzo dobry, by rozmawiać i przyszłości, ponieważ przed nami nie tylko nowa perspektywa 2021-2027 i marzenia o tej pięknej kwocie 770 mld zł, ale również krajowy plan odbudowy. Mam nadzieję, że to się stanie naprawdę. Choć muszę przyznać, że ja jestem niewierząca w to, co powiedział prezes NB, ze żyjemy w cudzie gospodarczym, dlatego drodzy przedsiębiorcy – róbmy swoje – zachęcała marszałek Elżbieta Anna Polak. Gala była także okazją do świętowania jubileuszu 30-lecia istnienia Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. OPZL to po pierwsze – ochrona – nas przedsiębiorców, naszych pracowników i świata gospodarki, bo dziś czujemy, że naszą rolą jest zabezpieczenie interesów pracodawców i pracowników. Po drugie praca – ona jest najważniejsza, buduje społeczeństwo, ale także to nasz największy kapitał. Po trzecie zespół – bo samemu nie zbuduje się nic. I na końcu są ludzie, bo to ludzie są najważniejsze. My nie jesteśmy zbiorem firm, ale grupą ludzi – mówił prezes Janusz Jasiński.

Podczas gali wręczono NAGRODy GOSPODARCZe MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 2021. Oto laureaci:

Kategoria: Mikroprzedsiębiorstwo

Miejsce III – SINERSIO Polska – Nowej Soli (Prezes Zarządu Tomasz Stępski)

Miejsce II – Wama Polen – Strzelce Krajeńskie (Prokurent Anna Tomaszewska)

Miejsce I – Camy Bogdan Kasperski – Budachów (właściciel Bogdan Kasperski)

Kategoria: Małe przedsiębiorstwo

Miejsce III – CeMBe Centrum Materiałów Budowlanych – Zielona Góra (Właściciel Arnold Kryściak)

Miejsce II – Perceptus – Zielona Góra (Prezes Zarządu Jacek Starościc)

Miejsce I – Centrum Komina – Zielona Góra (Prezes Zarządu Daniel Hrehorecki)

Kategoria: Średnie przedsiębiorstwo

Miejsce III – Marba – Zielona Góra (Właściciel Zbigniew Bąbelek)

Miejsce II – BOLF – Zielona Góra (Dyrektor ds. marketingu Magdalena Nowacka)

Miejsce I – Kaskat – Gorzów Wlkp. (Współwłaściciel Ewelina Wenerska)

Kategoria: Duże przedsiębiorstwo

Miejsce III – SECO/WARWICK – Świebodzin (Prezes Zarządu Grupy Seco/Warwick Sławomir Woźniak)

Miejsce II – Relpol – Żary (Wiceprezes Zarządu Krzysztof Pałgan)

Miejsce I – Grupa Kapitałowa LUG – Zielona Góra (Członek Zarządu i Globalny Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Tomasz Makarski)

Kategoria: Spółka komunalna

Zwycięzca – Zakład Zagospodarowania Odpadów – Marszów (Dyrektor ds. inwestycji i rozwoju Wojciech Dronia)

Kategoria: Innowacyjna jednostka ochrony zdrowia

Zwycięzca – Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze  (Prezes Zarządu dr Marek Działoszyński)  

Kategoria: Innowacyjna jednostka samorządu terytorialnego

Zwycięzca – Gmina Deszczno (Zastępca Wójta Aleksander Szperka)

Podczas gali marszałek Elżbieta Anna Polak oraz przewodniczący sejmiku Wacław Maciuszonek wręczyli także Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Lubuskiego. Wyróżnieni zostali:

– Andrzej Pieczyński

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od ponad 40 lat związany zawodowo z województwem oraz zielonogórską uczelnią. Specjalizuje się sztucznej inteligencji oraz diagnostyce procesów przemysłowych. Prorektor ds. rozwoju i finansów UZ. Współpracuje z lubuskim biznesem oraz przemysłem.

– Jarosław Nieradka

Przedsiębiorca, działacz społeczny i gospodarczy. Od 2003 r. związany z OPZL – jako dyrektor biura a następnie wiceprzewodniczący zarządu. Angażuje się w działania na rzecz rozwoju regionu. Dziennikarz, autor artykułów o tematyce gospodarczej i społecznej. Prowadzi firmę działającą w branży szkoleniowej, PR i reklamy.

– dr hab. Maria Mrówczyńska, prof. UZ

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, specjalistka w dziedzinie geodezji i kartografii. Prorektor ds. współpracy z gospodarką UZ. Prowadzi działania na rzecz współpracy nauki z biznesem. Promuje Uniwersytet Zielonogórski w sferze przemysłowej i biznesowej.

– Piotr Gawara

Prezesa założonej w 1998 roku firmy działającej w branży informatycznej GaMP. Firma działa na rynkach zagranicznych, pomaga studentom kierunków informatycznych UZ w zdobywaniu doświadczenia zawodowego. Angażuje się w działania na rzecz współpracy biznesu z nauką.

– Ryszard Gongor

Dyrektora i Członka Zarządu „GEDIA Polska” – dostawcy elementów karoserii i podwozia dla największych światowych producentów samochodów. Spółka zatrudniająca ponad 1500 pracowników jest największym przedsiębiorstwem w Nowej Soli.

– Jarosław Wendorff

Przedsiębiorca i działacz społeczny. Prowadzi firmę „TAXA” zajmującą się sprzedażą artykułów z zakresu spawalnictwa, pnemautyki, elektronarzędzi i narzędzi dla przemysłu. Koordyndator oddziału OPZL w Świebodzinie

 Listy gratulacyjne otrzymali:

– Janusz Jasiński

– Wiesław Ocytko

– Bogumił Gramza

– Stanisław Iwan

– Przemysław Karwowski

– Jerzy Kotarski

– Henryk Mazurkiewicz

– Violetta Panasiuk-Strzyżewską

– Piotr Majdecki

– Karol Humiński

– Ryszard Wtorkowski

W gali udział wzięli: posłowie na Sejm RP: Waldemar Sługocki i Bogusław Wontor, radni województwa: Anna Synowiec, Grzegorz Potęga, Sebastian Ciemnoczołowski, Małgorzata Paluch-Słowińska, Aleksandra Mrozek, Zbigniew Koscik, władze uczelni, przedsiębiorcy i samorządowcy.