Pilotażowy program dla pogotowia

997 300 zł – taką kwotę Zarząd Województwa Lubuskiego przeznaczy na dofinansowanie zakupu pilotażowego Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego dla zespołów karetek w Zielonej Górze.

„Cyfrowy doktor” to bardzo ważny projekt, który poprawi bezpieczeństwo medyczne pacjentów, ale i pracę zespołów ratowników medycznych. – To innowacyjny, jedyny taki w kraju projekt, z wykorzystaniem kosmicznych technologii – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Dotacja w kwocie prawie miliona złotych zostanie przeznaczona dla Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie zakupu rozszerzenia pilotażowego Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego o zespoły karetek w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze.

Tak działa „Cyfrowy doktor”

System od ub. r. działa już w Gorzowie. Lekarz – choć nie jest w karetce, u pacjenta – poprzez konsolę operatorską i łączność satelitarną ma obraz tak, jakby był na miejscu i jest w bezpośrednim kontakcie z zespołami ratownictwa medycznego. Pomaga ratownikom podjąć decyzję.

W Polsce występują problemy z obsadą lekarską w Zespołach Ratownictwa Medycznego. Wprowadzenie programu pozwala na zminimalizowanie problemu kadry medycznej, a zatem stanowi wsparcie w postaci konsultacji lekarskiej dla tych zespołów działających na terenie pogotowia i pozwala na dokonanie przez lekarza koordynującego wstępnej selekcji pacjentów na tych, którzy potrzebują lub nie potrzebują pilnej wizyty na SOR. Wpływa to na skrócenie czasu oczekiwania przyjęć pacjentów wymagających natychmiastowej pomocy. Jednocześnie takie rozwiązanie niesie za sobą zarówno poprawę jakości świadczonych usług, jak i poprawę bezpieczeństwa pacjentów i ratowników pracujących w ZRM.